Blount International, Inc., inclusief haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, divisies en andere bedrijfseenheden ("Blount"), is van mening dat uw persoonlijke gegevens belangrijk zijn. Blount implementeert vanaf 25 mei 2018 verbeteringen in zijn gegevensprivacyprogramma in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR) om ervoor te zorgen dat uw gegevensprivacyrechten worden gerespecteerd en beschermd. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze inspanningen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via privacy@blount.com. Bedankt voor uw voortdurende ondersteuning van onze producten.

 

Copyright © BLOUNT EUROPE SA - all rights reserved - 2018 - Last update : 4/2018